دستگاه جداکننده فلزی و غیر متریال با دو تسمه نقاله مغناطیسی