نوع جدید سازنده ماسه با کارایی بالا و دارای تکنولوژی بالا