از تجهیزات معدن شن ماسه ای در فلوریدا استفاده می کرد