در ایالات متحده از دستگاه سنگ شکن سنگی استفاده شده است