چه قدرتی برای اجرای آسیاب توپ با زبانه سخت لازم است